Blog #3 ‘Communicatie, dat komt toch van twee kanten?’

By 6 februari 2019 Noteren No Comments

Stel je bent werkzaam bij een bedrijf. Je functie ervaar je als leuk. Maar…je hebt een nieuwe baas en hij gaat compleet anders met zijn personeel om dan de vorige. Je hebt het idee dat je niet goed functioneert. Onderbuikgevoel. Wat doe je, ga je het gesprek aan of blijf je uitstellen en vooruitschuiven?

Stel je hebt een nieuwe baan, je bent leidinggevende geworden. Maar bij een nieuwe werknemer voel je dat er iets niet lekker loopt. De communicatie verloopt stroef. Je bent zo druk met je nieuwe taken, maar toch knaagt er iets.

Een dilemma dat ik vaak tegenkom. De ‘nieuwe’ baas heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil het goed doen. De werknemer is een structuur gewend waar hij goed in gedijt en ineens moet hij daarvan afwijken. Twee personen die aan de situatie moeten wennen.

Wanneer je er beiden van uitgaat dat jullie dezelfde doelstellingen (bijv. goed functioneren en lekker werken) hebben zou je toch denken dat dat niet zo’n probleem hoeft te zijn. Waar zit ‘m dan de crux dat er in sommige casussen het er op uitloopt dat de werknemer zich ziek gaat melden en zich daadwerkelijk ook ziek voelt.

De nieuwe baas gaat vaak direct over in zijn functie en krijgt (neemt) niet de tijd om zijn personeel goed te leren kennen. Hij is puur met inhoud bezig en gaat (onbewust) voorbij aan het kopje ‘bedrijfscultuur’. Wat zijn de mensen gewend, zijn er nieuwe koersen nodig, gaan er zaken veranderen, wat verliep goed bij de ‘oude’ baas, wat pakken we anders aan?
M.a.w. communicatie is van belang. Communicatie komt van twee kanten, luister naar het personeel, zij begeven zich immers op de werkvloer/ bij de klanten. Maak er een dialoog van en geen monoloog. Ik hoor de sceptische leidinggevenden onder ons al denken; ‘Ja maar dan krijg ik tig verschillende wensen en opties, maar ik moet er wat van breien, ik heb de eindverantwoordelijkheid.’

Ja, dat klopt en dat is ook jouw functie. Leg je oren te luisteren, wil weten wat er speelt. Het waarderen van je personeel zit nl. niet zozeer in een te gek bedrijfsuitje, of in een wekelijkse borrel met bitterballen en kaasplanken, het gaat om de mensen achter de mensen. Waardering maakt werken met elkaar leuk, inspirerend en geeft energie. Gebrek aan waardering werkt zeer demotiverend.

De werknemer heeft ook zijn verantwoordelijkheid en moet zich ook uitspreken. Je kan niet van je leidinggevende verwachten dat hij alles maar kan aanvoelen. Gedeelde verantwoordelijkheid dus.

Fijne werkdag en heb jij zo’n onderbuikgevoel, ga het gesprek dan juist aan. Maak het niet groter dan het is. Een fijn gesprek en uitspreken van wat je ervaart geeft energie voor beide partijen. Neem dat als positief uitgangspunt!

Dubois Organizing houdt zich bezig met het optimaal organiseren van mens-werk- privé. Het creëren van meer innerlijke rust, een gezonde en overzichtelijke werkomgeving, burnoutklachten, kans op verzuim, balans tussen werk en privé, teveel stress ervaren, kwaliteiten benutten en valkuilen herkennen van jezelf en van collega’s, zijn topics waar zij veel ervaring mee heeft.