'Zorgt voor overzicht'

‘Organizing zorgt voor behoud van productiviteit voor de organisatie en preventie van ziekte als gevolg van stressklachten’

‘Praktisch organiseren van je ruimte, tijd en middelen zorgt voor evenwicht!’

‘Door de bomen het bos weer zien’

‘Opruimen kost minder tijd dan zoeken..ook in je hoofd'

‘Werkdruk en ziekte nemen af na begeleiding van een goede (!) coach..'

’Organiseren is méér dan opruimen! Het is je leef- en werkplek zó inrichten, dat die jouw leven dient en niet andersom!’ Enne, dat werkt ook door in de bovenkamer'

Wat is het belang voor u als werkgever?

Daling werkdruk en ziekteverzuim

De werkdruk daalt met ongeveer de helft en ook het ziekteverzuim daalt flink na de inzet van een professional organizer, zo blijkt uit het onderzoek naar effectiviteit van de dienstverlening dat door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers is gepubliceerd. Professional organizing blijkt een positief effect te hebben op het organiseren van de werkplek. De problemen met mailbox en werkvoorraad nemen fors af. “Werkdruk is een groot probleem in Nederland”, zo stelt Anke Algera, voorzitter van de NPBO, de beroepsvereniging van Professional Organizers. “Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers weten dat er ook voor praktische zaken als werkvoorraad en mailbeheer oplossingen zijn die aangeleerd kunnen worden. Het helpt om het werkplezier te verhogen en de kans op ziekteverzuim te verminderen”.

In Nederland is dit het eerste onderzoek op het gebied van professional organizing. Het werd uitgevoerd onder een groep van ruim 50 zakelijke klanten van leden van de NBPO. Het onderzoek had betrekking op individuele begeleiding. Dit onderzoek geeft een goede indicatie dat professional organizing een positieve bijdrage levert aan de vermindering van de werkdruk en het vergroten van efficiency op de werkvloer. Na begeleiding door een professional organizer haalt ruim driekwart van de werknemers vaak of altijd de planning afgezet tegen ruim de helft voor de begeleiding. Nog slechts een kwart van de respondenten heeft moeite met plannen (voorheen bijna de helft) en ongeveer de helft van de respondenten die eerst aangaven onvoldoende overzicht en grip op het werk te hebben heeft daar nog last van. Het aantal werknemers dat moeite heeft zich na het werk te ontspannen halveerde. Al met al positieve resultaten van begeleiding door een professional organizer.

Volgens Algera is onvoldoende bekend wat de toegevoegde waarde is van professional organizing. “Er wordt verwacht dat iedereen zijn eigen werk kan organiseren. Maar zeker met de snelle communicatie via e-mail en de invloeden van social media, is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Je ziet mensen omkomen in het werk en ziek worden, terwijl met het aanleren van juiste vaardigheden een groot deel van de problemen kan worden voorkomen. Ons onderzoek toont dat aan”.

Bron: NBPO, Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organizing.
Het onderzoek is in de periode oktober 2012 tot oktober 2014 uitgevoerd door Research2Evolve onder klanten van professional organizers. Publicatie van dit artikel d.d. 2015

Duurzaamheid

De trainingen van Dubois Organizing zijn ingesteld op duurzaamheid. De combinatie van het welbevinden en tegelijkertijd het effectief werken zorgen voor een positief resultaat op de werkvloer.
U onderneemt duurzaam als het werkklimaat binnen uw bedrijf ruimte biedt aan:

-de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
-persoonlijke ontwikkeling in brede zin (niet alleen gerelateerd aan de functie)
-het combineren van arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken

In de wet is vastgelegd dat bedrijven goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid moeten waarborgen. Het stimuleren van de gezondheid van medewerkers is hier een belangrijk speerpunt.

Neem contact op