EMCC

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC)
De EMCC wil in heel Europa een ‘good coaching practice’ bevorderen, die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches mag worden verwacht.
In dat kader zorgt de EMCC voor 4 Europese kwaliteitskeurmerken:
European Individual Accreditation (EIA) voor coaches  
European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches. En ook ESIA en ESQA.
Deze keurmerken worden geleidelijk ingevoerd in alle landen waar de EMCC actief is, waaronder Nederland.

EMCC is een inclusieve organisatie voor allen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van kwaliteit en het verder ontwikkelen van coaching en mentoring.
EMCC is pan-Europees
EMCC is een onafhankelijke en onpartijdige non-profit organisatie
EMCC wil alle belanghebbende partijen bij elkaar brengen waaronder:

  • zij die coaching en mentoring aanbieden (waaronder ook training en supervisie)
  • zij die werken aan wetenschappelijk onderzoek van coaching en mentoring
  • zij die opdracht geven voor coaching en mentoring

EMCC bevordert het ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitseisen voor beroepscoaches.