NOBCO

NOBCO

NOBCO staat voor Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.
Het aantal coaches in Nederland neemt nog steeds toe.
Velen noemen zich coach, maar zijn zij dat ook werkelijk?

Jij zoekt immers een professionele coach. Een goede coach die resultaten boekt met jou of met jouw medewerker(s). Die kwaliteit levert. Die transparant is en met wie het plezierig samenwerken is.  Die zijn of haar kennis blijft actualiseren, intervisie heeft met collega coaches en zo scherpt blijft om jou het beste te kunnen ondersteunen. Deze professionals sluiten zich aan bij NOBCO en daar maak ik als Dubois Organizing graag deel van uit!

Onze visie​
Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.​

Onze Missie​
NOBCO is leidend in de ontwikkeling van het coachvak en draagt bij aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij.​

Kernwaarden​
NOBCO is professioneel, lerend en uitnodigend. Samen leren en ontwikkelen vormen de essentie van het coachvak. ​

Ja, ik maak graag kennis met mijn coach!