Hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie?

Vertrouwen en privacy is van belang in alle relaties die ik opbouw en onderhoud. Hoe ik dit als coachpraktijk geregeld heb en waar ik voor sta moet wat mij betreft duidelijk en transparant zijn.

Door de aansluiting van Dubois Organizing bij
NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) en de
NBPO (Nederlandse Beroepsgroep Professional Organizers)
heb ik, en terecht, te maken met jouw privacy of de privacy van jouw bedrijf of werknemers. Hoe dat geregeld is?

De algemene privacyverklaring van Dubois Organizing vind je hier.

Wanneer we in het coachingstraject gebruiken van de Coachingsmonitor, wil ik je hier graag op de hoogte stellen van hoe we secuur omgaan met jouw persoonlijke informatie.

Naast deze aspecten werk ik volgens de Global Code of Ethics 
In deze Internationale Code is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema's als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Ook ben ik als gecertificeerd coach aangesloten bij het European Mentoring & Coaching Council. Dit houdt in dat ik werk onder de door EMCC vastgestelde Diversiteit en Inclusie Verklaring.

 

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte-Aristoteles-'