Aanpak en Werkwijze

01 Intake
Bij het werken met een coach is het van groot belang dat er voor beide partijen een klik is. Een intake is dan ook altijd de start van het traject. Dit kan telefonisch, via videocalling of face to face. Hierin verkennen we de hulpvraag en stellen we doelen. 

02 Doel
In een coachingstraject op maat ontdek je waar je talenten liggen, waar je jouw kracht uithaalt, waar jouw persoonlijke drijfveren liggen. Je krijgt weer regie over je werk en je leven en bent je veel bewuster van de keuzes die je daarin maakt. 

03 Aan de slag
Vervolgens plannen we de gesprekken in. De gesprekken duren gemiddeld 5 kwartier. Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een traject uit 4 tot 8 sessies. Gedurende het traject kunnen er meerdere hulpvragen ontstaan, dan stellen we het aantal bij. 

04 Hoe verloopt het
Een maand na de afronding hebben we contact. Hoe loopt het, lukt het om je coachingsdoelen vast te houden, spelen er andere zaken. Wat het ook is, even een moment van contact na een traject!

05 Nazorg
Wil je na een periode toch weer even contact? Geen probleem. Nazorgtrajecten of losse sessies om in jouw behoefte van dat moment te kunnen voorzien kunnen altijd.

Coachingstraject via werkgever
Als het coachingstraject betaald wordt door de werkgever, vindt er vooraf afstemming plaats met de opdrachtgever over het doel en het gewenste resultaat van het traject. Na goedkeuring gaan we van start. Over tussentijdse voortgang van de coachee (cliënt) wordt over het algemeen niet gerapporteerd. Aan het einde van het traject vindt, indien gewenst, een evaluatiegesprek plaats. Altijd rekening houdend met de privacy van de cliënt.

Met behulp van coaching worden belemmeringen weggenomen. Op deze wijze ben je beter bereid vaardigheden verder te ontwikkelen en je talenten beter te benutten. Persoonlijke doelen worden hierdoor bereikt.

Vertrouwen
Vertrouwen is van belang in de samenwerking tussen coach en coachee.
Ook wettelijk is dit belangrijk. Alvorens we starten met het traject dien je dan ook een privacyverklaring te ondertekenen. Deze vind je hier.


‘Lekker Werken’ is mijn credo, ‘Door de bomen het bos weer zien’ de oneliner.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht