Alhoewel het beroep counselor raakvlakken heeft met de psychologie is het niet hetzelfde. Een counselor richt zich meer op de persoon in de hier en nu vorm. Een psycholoog daarentegen behandelt ook zwaardere problemen, zoals zware psychosociale problematieken. Counseling is dan ook meer helpend van karakter op het gebied van emotionele problemen en de hieruit voortkomende vragen en problemen. De behandeling bij een counselor is over het algemeen van korte duur. Hoelang een behandeling precies zal duren kan per persoon verschillen. Een goed gesprek kan vaak al wonderen doen voor mensen, die problemen hebben of zich emotioneel niet lekker voelen. Iedereen heeft wel eens eens een periode dat dingen niet lekker lopen of men zich gewoon niet goed voelt. Door dit soort problemen bespreekbaar te maken kan iemand zijn hart luchten, en staat hij niet meer alleen, omdat er een luisterend oor is. Het beroep counselor kan dus betrekking hebben op verschillende therapeuten, die op verschillende laagdrempelige manieren passende hulp kunnen bieden. Zoals eerder omschreven betreft dit vaak sociale emotionele problemen. Een counselor kan absoluut niet zomaar vergeleken worden met een psycholoog, omdat een psycholoog ook met complexe problemen te maken krijgt.

In het algemeen is een counselor gespecialiseerd in het bijstaan van mensen, die psychosociale problemen ondervinden. Hierin speelt het ondersteunen en coachen een belangrijke rol. 

Nu je dit weet, kan ik jou misschien wel helpen met hetgeen je vragen over hebt.

Neem hier contact op en maak kennis en ik luister....