In gesprek met cliënten werkt het zeer verhelderend om hier materiaal bij in te zetten. In mijn praktijk gebruik ik allerlei tools en technieken, waaronder poppetjes (duplo-playmobilof van hout e.d.) en ander materiaal.

Door jouw situatie gezamenlijk met mij neer te zetten overzie je het systeem waarin je zit en schept het zeer veel duidelijkheid middels de diverse symbolische poppetjes. Op deze wijze ontstaat er een interne gedachtengang en ontstaan er dialogen (zowel innerlijk als met mij en vaak ook met de mensen om je heen). 

Hierbij werk ik middels de methodiek van 'Een Taal Erbij'. Dit is ontwikkeld vanuit o.a. het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, de mens in relatie tot zich en de ander, in het hier en nu en in zijn geschiedenis.

Hierdoor overzie je jouw situtie, het verdriet, de pijn...maar ook komt in beeld wat het je heeft opgebracht...het samen met de mij kijken naar jouw opstelling is al een erkenning gevende interventie op zich en een combinatie van voelen en nabijheid en tegelijkertijd afstand en het kunnen overzien.

Het beeld blijft langer op het netvlies blijft hangen dan gesproken taal. De opstellingen kunnen ook veranderen; wensen worden gevisualiseerd en het materiaal helpt zowel jou alsmij om te focussen en richting te geven aan wenselijke veranderingsprocessen.

Wat voor mij als coach zeer waardevol is en waarom ik hier heel graag mee werk is dat het een dynamische werkvorm is, de combinatie van praten en doen werkt zeer stimulerend en de beelden die ontstaan zijn vaak krachtiger dan woorden alleen.

Deze werkvorm zet ik in bij relatievraagstukken (werk en/of prive gerelateerd) en individuele coaching aangaande persoonlijke groei.

Bron: combinatie eigen taal en De Kontekst