'Morgen heb ik een gesprek met de Arbo-arts hoor, dan krijg ik een verwijzing voor specialist X'. 
Hmmm, dacht ik, dat kan niet, zoals mijn cliënt het benoemd....er zit een nuance in...hoe zit het ook alweer?

Een bedrijfsarts is iemand die is afgestudeerd in geneeskunde en een aanvullende studie van vier jaar heeft gevolgd. De titel bedrijfsarts is beschermd. Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het BIG-register (https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken). In het register staat bij de bedrijfsarts het specialisme ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ genoemd. 

Arboartsen zijn basisartsen en staan net als bedrijfsartsen geregistreerd in het BIG-register. Zij hebben alleen niet de specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’. Arboartsen mogen, alleen onder toezicht van een bedrijfsarts (supervisie) hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen. Aan die supervisie worden eisen en voorwaarden gesteld. Verder is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arboarts dat alleen een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist. Meer informatie over de bevoegdheden van een bedrijfsarts lees je hier. bron: Patiëntenfederatie Nederland.